Bezpieczny powrót do szkoły – zasady bezpieczeństwa

Bezpieczny powrót do szkoły – czyli zasady bezpieczeństwa obowiązujące w nowym roku szkolnym

1 września coraz bliżej. Dla uczniów w całym kraju oznacza to koniec wakacji i powrót do szkoły. Pandemia koronawirusa spowodowała, że nadchodzący rok szkolny będzie różnił się od poprzednich. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli wraz z pierwszym dzwonkiem zaczną obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. Akty prawne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotują dyrektorów na ewentualne sytuacje pojawienia się koronawirusa wśród uczniów czy pracowników placówki. Co się zmieni i jak będzie wyglądało kształcenie w roku szkolnym 2020/2021?

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski

Szkoła zamknięta dla koronawirusa – czyli nowe zasady bezpieczeństwa w placówkach

Tak jak w innych miejscach publicznych, tak i w szkołach musimy przestrzegać pewnych zasad. Dzięki temu przebywanie we wspólnej przestrzeni będzie bezpieczniejsze. Na co uczniowie i nauczyciele powinni przygotować się po powrocie do szkoły?

  • Dezynfekcja rąk i dystans społeczny

Jednym z nowych obowiązków będzie dezynfekcja rąk po wejściu do budynku. Należy często myć ręce wodą z mydłem, a także zasłaniać usta podczas kichania i kaszlu. Trzeba pamiętać również o tym, żeby nie dotykać oczu, nosa i ust. Dzieci i nauczyciele przebywający w szkole powinny w miarę możliwości starać się zachować dystans od innych osób. Aby było to możliwe, dyrektor może wprowadzić np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust przez nauczycieli i dzieci uczęszczających do danej placówki. Jednak w sytuacji, w której zachowanie bezpiecznej odległości od innej osoby nie jest możliwe, należy zakryć usta i nos – np. w czasie przerw, na korytarzu, gdzie przebywa dużo osób.

  • Zasady bezpieczeństwa na sali gimnastycznej i stołówce

Pomieszczenia powinny być regularnie czyszczone. Na stołówce należy pamiętać o zapewnieniu 1,5-metrowej odległości pomiędzy stołami, a jeśli to niemożliwe – trzeba zapewnić środki ochrony osobistej.

W salach przeznaczonych do ćwiczeń piłki, skakanki, obręcze i inne sprzęty wykorzystywane podczas zajęć muszą być czyszczone lub dezynfekowane. Podczas zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe takie jak sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna i zastąpić je innymi – np. siatkówką, lekkoatletyką, treningiem przekrojowym, tenisem stołowym i ziemnym, badmintontem. Jeżeli jest taka możliwość, zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na otwartej przestrzeni.

To tylko niektóre z zasad obowiązujących od 1 września. Wszystkie wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół dostępne są tutaj.

Zachorowanie w szkole – zasady postępowania

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało zalecenia, które przygotowują dyrektorów na wypadek sytuacji, gdy w szkole pojawi się ktoś z objawami choroby zakaźnej.

W takiej sytuacji dyrektor lub nauczyciel musi odizolować ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu, a następnie poinformować rodziców, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza.

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia koronawirusem (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy poinformować o tym najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. W przypadku pozytywnego wyniku testu, zostanie wszczęte dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury.

Zawieszenie zajęć lub stacjonarnej działalności szkoły

Każda szkoła jest inna, dlatego o ostatecznym sposobie postępowania zadecyduje dyrektor, który wybierze najlepsze rozwiązanie dla swojej placówki.

Jakie działania i decyzje może podjąć? Dyrektor może tymczasowo zawiesić zajęcia lub przejść na nauczanie zdalne. Aby to zrobić, musi jednak uzyskać zgodę organu prowadzącego i pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Jak wyglądać będzie nauka, gdy dyrektor zawiesi zajęcia lub zrezygnuje ze stacjonarnego kształcenia?

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym można prowadzić kształcenie na odległość. Możliwe jest również wprowadzenie wariantu mieszanego. Na czym polega? Takie rozwiązanie pozwala na realizację zajęć naprzemiennie np. tydzień stacjonarnie, tydzień zdalnie. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może również zaproponować inne rozwiązanie.

Co ważne, dyrektor nie musi zamykać całej szkoły. Wszystko zależy od skali zagrożenia epidemicznego. Może również zawiesić zajęcia jedynie danej grupy: grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego.

Szkoły w powiatach ze strefy czerwonej i żółtej

Uczniowie mieszkający w powiatach ze strefy czerwonej i żółtej również wracają do szkół. Szkoły z tych regionów obowiązują zasady bezpieczeństwa stosowane w całym kraju. Dyrektorzy mogą jednak podjąć decyzję o wprowadzeniu dodatkowych zasad bezpieczeństwa. Warto zaznaczyć, że wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny.

Jakie to zasady? Np. ustalenie godziny rozpoczynania zajęć dla klas co godzinę. Inną zasadą, która zwiększy bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli może być wprowadzenie obowiązku zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych lub obowiązek zasłaniania nosa i ust w takich miejscach jak korytarze czy szatnia.

Dyrektor może również wydać decyzję o zawieszeniu wyjść grupowych i wycieczek, a także o obowiązku mierzenia temperatury pracownikom wchodzącym do budynku placówki.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zasady i zalecenia na plakatach – pobierz i rozwieś

Kilka najważniejszych zasad i zaleceń dla uczniów i ich rodziców zebraliśmy i umieściliśmy na plakatach. Plakaty dostępne są na dole strony – zachęcamy do pobrania!

Materiały

Plakat – bezpieczny powrót do szkoły – rodzice
Bezpieczny​_powrót​_do​_szkoły​_-​_rodzice.jpg 2.84MB
Plakat – bezpieczny powrót do szkoły – uczniowie
Bezpieczny​_powrót​_do​_szkoły​_-​_uczniowie.jpg 3.20MB

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Recent Posts
About

Pellentesque id velit ut ligula maximus gravida venenatis in turpis. In eu lacinia libero. Aenean nec aliquet dui. Sed tristique convallis sapien, semper porttitor mauris scelerisque et. 

Recent Projects
Newsletter
Subscribe for our monthly newsletter to stay updated